Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve: Csikós Gergely József EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2315 Szigethalom, Diófa u. 23/c

E-mail cím: info@szovegneked.hu

Telefonszám: +36 30 70 33 233

Adószám: 59081438-1-33

Nyilvántartási szám: 57218557

Weboldal: Szövegneked.hu (a továbbiakban: Weboldal)

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

Üdvözöllek az oldalamon!

Személyes adataid védelme különösen fontos számomra, így mielőtt tovább haladnál, kérlek olvasd el az általam folytatott adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztatót.

Tájékoztatlak, hogy az általad honlapon keresztül, továbbá telefonon, illetve emailen kezdeményezett kapcsolatfelvétellel automatikusan elfogadod jelen adatkezelési tájékoztatót, és egyben hozzájárulsz a megkeresésed során rendelkezésemre bocsátott személyes adatok (neved, telefonszámod, email-címed) kezeléséhez.

Biztosítalak, hogy az általad megadott személyes adatokat kizárólag a megkeresés céljával összefüggésben használom fel. Gondoskodok a rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságáról, továbbá mindent megteszek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés megakadályozása érdekében.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetnek meg:

 • tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről,
 • kérheted személyes adataid javítását, valamint
 • személyes adataid – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben igényled, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, kérésedre írásban tájékoztatlak az általam kezelt, illetve megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatom meg, ez esetben viszont írásban közlöm, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor.

Az adatkezelés célja:

 • online tartalomszolgáltatás
 • a látogató által kezdeményezett megkeresésekkel összefüggő tevékenységek végzése (szolgáltatások nyújtása)
 • statisztikák, elemzések készítése
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
 •  

A kezelt személyes adatok köre

 1. Kapcsolatfelvétel során megadott  személyes  adatok
 • név
 • telefonszám
 • email-cím
 1. Megrendeléshez / számlázáshoz kapcsolódó személyes adatok

Magánszemély esetén:

 • név
 • lakcím

Jogi személy esetén:

 • név
 • székhely
 • adószám
 1. Cookie-k  (Sütik)

A Weboldal működése során a testre szabott kiszolgálás érdekében számítógépeden ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezen sütik célja, hogy maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesd a Weboldalt. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használod a Weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig maradnak a számítógépen vagy böngészésre használt más eszközön, illetve addig, amíg nem törlöd őket.

Adatkezelés időtartama

Az általad megadott személyes adatok kezelése az adatok rendelkezésemre bocsátásának célja szempontjából szükséges ideig tart. 

Adatfeldogozás, adattovábbítás az adatokat megismerők köre

Adatfeldolgozás

Tevékenységem ellátásához a jelen tájékoztatóban nevesített külső szolgáltatókat, mint adatfeldolgozókat veszek igénybe. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

 1. Tárhely szolgáltató

Név: Netmask Interactive Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Nővér u. 110.

Adószám: 23134339-2-41

Web: https://www.netmask.hu

 1. Könyvelési szolgáltatás

Név: Autograf 90 Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36.

Adószám: 23400133-2-02

Email: autograf90bt@gmail.com  

 1. Webanalitikai szolgáltató

A Weboldal működéséhez kapcsolódóan webanalitikai szolgáltatóval működöm együtt, aminek célja a Weboldal működésének optimalizálása, a felhasználói élmény javítása, elemzése, statisztikák készítése.

Együttműködő webanalitikai szolgáltatóm: Google LLC., ami a részére továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelvei szerint kezeli.

Adattovábbítás

Az általam szabályszerűen tárolt személyes adatokat jogosult és köteles vagyok az illetékes hatóságoknak továbbítani, amennyiben arra engem jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelez.

Jogorvoslati lehetőségek

Panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu